SANT AGUSTÍ

La Ruta de la Memòria

LOGO BLANCO

SANT AGUSTÍ

La Ruta de la Memòria

LOGO BLANCO

L’exconvent de Sant Agustí va ser l’edifici escollit durant el govern de la República per a albergar la Casa de la Ciutat. S’hi va situar la seu de l’últim govern legítim de la República, així com el jutjat municipal.

L’antiga Casa de la Ciutat també va ser escenari de les primeres tensions i enfrontaments de la Guerra Civil espanyola a Xàtiva quan, arribada la notícia de la insurrecció militar, el Comité de Vaga va assumir el control del poder local, instal·lant-se al saló d’actes del consistori i aplicant una sèrie de mesures dirigides a aplacar qualsevol intent de suport feixista.

Entre les decisions que prengué el Comité es preveia la de desarmar les forces militars, de manera que tot l’armament disponible a la ciutat quedara controlat pel Comité. A tot açò cal sumar el sorgiment espontani de les milícies urbanes, que van ser armades i dotades amb vehicles i altres instruments requisats per a la contenció de la revolta. Aquesta situació va portar la ciutat a un estat de crispació, temor i intimidació que aniria en augment.

Al costat d’aquest edifici es troba actualment el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata, on s’erigeix una escultura denominada L’esqueix, de l’artista Miquel Mollà, en honor al polític xativí que dona nom al centre, considerat el primer conseller de Cultura valencià i fundador de l’Agrupació Valencianista Republicana.

INFORMACIÓ

SANT AGUSTÍ

Calle Sant Agusti, 3