GRATUITA (C)

Fins a 7 anys, guies turístics acreditats i carnet de la biblioteca de Xàtiva.