Coneixent la poderosa Orde de Montesa

A pocs quilòmetres de Xàtiva es troba el castell-convent de Montesa, a la població veïna de Montesa, que va ser el centre neuràlgic de la poderosa orde militar de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d’Alfama. L’Orde de Montesa naix en dissoldre’s per ordre del papa l’Orde del Temple, a començament del segle XIV. Al Regne de València Jaume II patrocina la creació d’una nova orde militar, la de Montesa, que arreplega els béns i senyories del Temple però també els de l’Orde de l’Hospital. Així, doncs, la seua presència s’estengué del nord a sud de les terres valencianes, i els seus mestres i comanadors participaren de forma molt activa en la història medieval i moderna dels valencians. Un membre de la família Borja, Pere Lluís Galcerán de Borja, en va ser el darrer mestre.

Cinc-cents anys d’història de l’Orde ens han deixat un important patrimoni arquitectònic, artístic i documental, des del Palau del Temple a València al castell-convent de Montesa. Aquesta localitat va ser l’elegida per Jaume II per erigir el convent central de la nova orde militar valencià, aprofitant les bases de l’antic castell andalusí. A Montesa feien vida conventual membres de l’Orde i s’hi celebraven habitualment els actes més significatius. Destruït considerablement per un terratrèmol l’any 1748, el Castell es pot visitar amb facilitat des de Xàtiva (vista aèria). La Universitat de València, en el 7è centenari de l’Orde de Montesa, ha organitzat un Congrés Internacional del qual publicarà les actes en format digital. A la web del Congrés hi ha informació a bondó.