El Castell recupera la Torre de l’Esperó

S’han iniciat les obres de recuperació de la torre més oriental de la Fortalesa. La Torre de l’Esperó és una edificació del període almohade construïda a finals del segle XII i molt deteriorada pel pas del temps. Les pluges i l’erosió havien afeblint progressivament les tàpies primitives d’aquella part del castell, motiu pel qual era necessària la seua consolidació.

Una vegada finalitzades les obres, l’aspecte visual final de la Torre de l’Esperó serà similar al de la Torre del Sol, reconstruïda entre els anys 1998 i 2001. Serà una torre de tres altures que sobrepassarà el llenç de la muralla del Castell Menor i que permetrà als turistes gaudir d’una magnifica panoràmica de la vall de Bixquert.

Des de la seua estratègica posició, situada en el punt més alt de la Penya Roja, es podia controlar la Via Augusta i permetia vigilar els accessos des de la Vall d’Albaida i les serres i valls en direcció a la costa. Apareix citada en diferents documents de 1445 i 1520 i representada al famós gravat d’Anton Van donen Wyngaerde (1563).

Aquesta rehabilitació servirà per a recuperar les seues característiques funcionals i formals. La torre comptarà amb tres nivells connectats per escales, amb una sala per planta, que permetrà l’accés al pas de ronda de la muralla original que resta en peu. Per això, es reposaran els sectors que falten dels murs de tancament i buits de pas. Així mateix, es reposaran el parapet i emmerletat de la torre, a l’igual que l’escala en els seus diferents trams. Pel que fa al llenç de la muralla nord, el projecte contempla la reposició de la fulla exterior de la tàpia existent. Serà una intervenció respectuosa amb la tècnica constructiva original.